Loading color scheme

2008

Postupným rozšiřováním firmy a jejího portfolia dochází k transformaci na NEUMAN EL, spol. s r.o. Současně přechází vedení společnosti na Bořivoje Neumana ml., který firmu dále rozšiřuje o softwarové oddělení, sestávající z původních externích programátorů. Sídlo společnosti se přesunuje do nových prostor v Kuřimi na ulici Tišnovská.