Jste zde

Domů » Služby

Projekční činnost

Na základě mnohaletých zkušeností naše společnost nabízí projekční řešení instalací v těchto oblastech:

    • silnoproud - NN včetně rozvaděčů
    • měření a regulace
    • automatizace

Nedílnou součástí dodávek je projektová dokumentace, která se dělí na textovou, výkresovou část a fotodokumentaci a je dodávána jak v tištěné tak i elektronické podobě.

Normovaná elektrotechnická dokumentace je zpracována v programu Eplan P8, vždy v souladu s požadavky zákazníka. Textová část je tvořena MS Office. Elektronickou verzi dokumentace můžeme dodáváme též ve formátech DWG a DXF

Zde se můžete podívat na ukázkovou PD