Jste zde

Domů » Služby

Automatizace

Nabízíme komplexní řešení automatizovaného řízení technologických procesů. Naše řešení reflektují požadavky zákazníka i s ohledem na růst jeho budoucích požadavků.

   • zpracování optimální koncepce řídicího systému včetně návrhů dispečerských systémů
   • příprava sestav řídicích systémů, pohonů, kabeláže, montážního materiálu a dalších
   • programování technologických PLC
   • řízení a ovládání technologických procesů a zařízení
   • modernizace či rozšíření stávajících řídicích systémů
   • Průmyslové komunikace
   • vizualizace procesu
   • archivace a zpracování dat
   • robotika
   • strojové vidění